Home

Szentmise utáni ima

12Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Velünk a Feltámadott

Imádság szentmise után. és kenyereddel, testeddel táplálsz. talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse engedd! bennem marad és én őbenne.. a számok és akták tömegében. és gyerekek lármáznak körülöttem. hanem mindig a szeretet szolidaritásában! ha csupa Krisztus lenne a világ 01-02. IMA SZENTMISE UTÁN Templomodból Uram, mielőtt távozom, térdrehullva újra fohászkodom, Buzgón esedezve arra kérlek Téged, áldd meg családunkat és a távollévőket. Ha Tebbened bízva munája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatát. Ha könnyei közt örömért kiált fel, bűnbánatos néped óh Uram ne vesd el

Ima szentmise után, távozás előtt. 2017. január 06. Térdrehullva újra fohászkodom. Áldd meg családunkat, és a távollévőket. Hullasd munkájára áldásod harmatát. Jóságos kezeddel hárítsd el a veszélyt. Dicsérjünk Téged, most és mindörökre. Ámen Ima mise előtt és után (Áldások, imádságok / Imádságok - Szentmisével, szentáldozással kapcsolatos imádságok) Bekerült: 2005.09.20. 16:25 Megnyitva: 4142. alkalommal. Szentmise előtti és utáni ima. Papokért.XXIII. János pápa életprogram. Letöltehető fájl(ok): 0_Szentmise eltt.doc (13 kb) Ajánld ismerősödnek is Pio atya áldozás utáni imája. Egyszerűbb lenne a világnak a Nap nélkül léteznie, mint szentmise nélkül - mondta egyszer. Mélyen hitt abban, hogy Jézus valóban jelen van - testével és vérével, lelkével és istenségével - a szentmise ünneplésekor. Ez a hatalmas ajándék mély és tartós szeretetet.

Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a gonosz elleni harcban. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk Ebben a megpróbáltatásban kértek segítséget az ú. n. Leó-imák, amelyeket a pap térdenállva imádkozott a szentmisék végén, egészen a 2. vatikáni zsinatot követő liturgikus reformig, amely a szentmise után minden hozzáfűzött imát megtiltott. A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális 3448. Idősek imája. 2992. Pió atya áldozás utáni imája. 4555. Az Úr imádsága (Miatyánk) 7601. Imádság az Égi Édesanyához. 3332

Imádság szentmise után - Szegedi Piaristá

Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia Pesti-Déli Espereskerület 1091 Budapest, Üllői út 145. Telefon: (06 1) 378-03-56 Fax: (06 1) 378-03-56 E-mail: info@szentkeresztplebania.hu IMÁK: EVÉS UTÁNI IMA. Jézus ételt, italt adott, Az Ő neve legyen áldott. Mi jóllaktunk, hála Isten, Annak is adj, kinek nincsen. Amen. Az átváltoztatás után P: Íme, hitünk szent titka. H: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az áldozati imádság végén P: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. H: Ámen Ima-Napi imák / SZOLGÁLÓ hittan - katolikus lelkiségi honlap. Imádság - Ima albumok. S z o l g á l ó h i t t a n. Napi imádságok. Reggeli imádságok Esti imádságok. Étkezés előtt Étkezés után. Tanulás előtt Tanulás után. Munka előtt Munka után. Reggeli imádságok ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS BEFEJEZŐ SZERTARTÁS. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála Imádság szentáldozás után Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya, kicsiny gyermekednek szegényes házába. Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Áme Néhány fontos letölthető anyag. Elsőáldozók vizsgakérdései I. (106 kérdés, hosszú de könnyű - letölthető PDF

ministrÁnsok imÁja szentmise utÁn Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Úr Jézus, aki azt az örömet adtad ma nekünk, hogy szent oltárodnál szolgálhattunk Neked, bocsásd meg figyelmetlenségünket, és engedd, hogy egész életünkkel Neked szolgálhassunk A szentmise 17 órakor fog kezdődni, Szentjobb körmenettel a mise végén. Augusztus 21-én az esti szentmise után 19.30-kor a Péter-Pál templomunkban a Savaria Barokk Zenekar 4 énekes szólistával, Németh Pál karmester vezényletével bemutatja Antonio Caldara: Szent István Magyarország első királya c. oratóriumát A szentmise, rövidebben: mise (latinul: missa) a római katolikus liturgia legszentebb és legfontosabb része (de nem az egyetlen istentisztelet), katolikus értelemben az egész keresztény élet forrása és csúcsa, az Újszövetség tökéletes és örök áldozata, melyben Krisztus önmagát áldozza fel az Atyának a világ bűneiért a kenyér és bor színe alatt Augusztus 5 - én elsőszombaton délután 5 órakor kezdődik a szentségimádás, majd az esti szentmise után rózsafüzér imádság a papi - szerzetesi hivatásokért. Augusztus 8 - án vasárnap 12 órakor a Förhénci 2. búcsú Urunk Színeváltozásáról. Hirdetés 2021. Július 25. Évközi 17. vasárnap B év - Nagyböjtben péntekenként 17.30.-kor keresztúti imádság - Húsvéttól Pünkösdig kéthetente vasárnap az esti szentmise után A fény útja imádság - Gyónási lehetőség vasárnap a délelőtti szentmisék között - Minden hónap első vasárnapján 14.00. órakor református, 15.00. órakor evangélikus istentisztele

Ima szentmise után, távozás előt

 1. A felajánló könyörgés elhangzása után, amikor a pap Krisztus, a mi Urunk által mondatára Ámen-t mondunk, kezdődik a szentmise bemutatásának központi, legkiemelkedőbb eseménye, az eukarisztikus (hálaadó) és megszentelő ima, melyet a Krisztussal egyesült Egyház intéz az Atyához, megköszönve neki a megváltás.
 2. szentmise; október 16., péntek: este 7-től Ifj úsági bál a Don Bosco házban a Dél-Pesti plébániákhoz kö-tődő fi ataloknak; október 23-25.: Taizéi regionális ifj úsági ta-lálkozó Pécsen; Októberben közös rózsafüzér-imádság lesz a reggeli misék után, illetve az esti misék előtt ½6-tól
 3. Imák Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok, és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket. Márk 11, 24-25. Ima Szent Józsefhe
 4. A gyónás menete: 1. Köszönés: Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Pap: Mindörökké Ámen. 2. Keresztvetés: AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN. Gyónó: GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: Mikor gyóntam utoljára

A szentmise Isten műve. Azt gondolta erre, hogy jobbat nem tehet, mintha bemutatja érte a szentmiseáldozatot. Az átváltozás utáni pillanatban ujjai közé vette az Ostyát, és így szólt: Mindenható örök Atya, cseréljünk most. Nálad van a tisztítótűzben szenvedő barátom lelke, én pedig Fiadnak a testét tartom. Az imádság 17 órakor rózsafüzérrel kezdődik, majd azt követi a szentmise. A hálaadó, tanévzáró Te Deum június 14-én, vasárnap, a 9:30 órai szentmise keretében lesz. A szentmise után megrendezésre kerül a szokásos Nami bazár. 2015. június 13. szombat . A fatimai Szűzanya emléknapja

Virtuális Plébáni

545100 Radnót P-ta 1 Dec. 1918 nr. 14-16 Maros megye, ROMÁNIA. Telefonszám : 0365-455764 0744-62329 A büki római katolikus Szent Kelemen templom és plébánia ima (Pio atya imája szentáldozás után) 2018.09.29. Ima, Példaképek. Pietrelcinai Szent Pio atya stigmatizált olasz római katolikus pap, kapucinus szerzetes volt. A stigmatizáció mellett több rendkívüli jelenség kísérte életét A szentmise kialakulásáról, a szertartás menetéről, értelmezéséről bőven E szemlélődést segítik gyakran a szentáldozás utáni, középkori eredetű imák. De a könyv 17. századi első kiadása is érezte, hogy nem minden tulajdonos mélyed el ennyire a jelenvalóvá tett eseményekben zsolozsma imaórái: a →zsolozsma részei. - 1.Imádságra hívás: a ~ bev. imádsága (→Invitatorium).Magában foglalja a Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! verset és a 94. zsoltárt, mely naponta hívja a ker-eket, énekeljék együtt Isten dicséretét és hallgassák meg szavát; végezetül arra biztatja őket, hogy várják az Úr nyugalmát

Pio atya áldozás utáni imája Magyar Kurír - katolikus

 1. Fogadalmi szentmisét ünnepeltek Székesfehérváron a Szent István-i országfelajánlás napján, augusztus 14-én. Spányi Antal püspök a szentek oltalmába ajánlotta a magyar családokat, majd a szentmise után Szent Imre sírjánál megújította Szent István országfelajánlását a Boldogságos Szűz Máriának
 2. Az ünnepi szentmise után a fiatalokat Főapát úr egy pohár italra is meghívja, így lehetőség nyílik a személyes találkozásra is. Jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a fiatalok a helyi egyházközségek templomaiban bérmálkozzanak, hol az egyik, hol a másik egyházközségben. Imádság a Szentlélekhez. Te lélegezz.
 3. AUGUSZTUS 17-ÉN, KEDDEN: a reggeli 7-es szentmise után a templom nyitva lesz napközben, s a keresztet csendes, egyéni imádság keretében lehet látogatni. 18 órakor ünnepi, gitáros szentmisét mutat be Mohos Gábor segédpüspök atya a Szent Gellért Énekkar közreműködésével, majd a szentmise után szentségimádás, alatta.
 4. este 18 órakor ünnepi szentmise, közvetítéssel, mise után keresztúti imádság közvetítéssel: Tovább Miseközvetítések és hírek tartalommal kapcsolatosan Nyári programok, táborok, 2021
 5. Az ima keresztvetéssel kezdődik. A keresztre egy Apostoli hitvallást mondunk. Az első nagy szemre egy Miatyánkot. Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a bevezető titkokkal. Ezután a kis doxológiát (továbbiakban: Dicsőség) mondjuk. Erre sem itt, sem a továbbiakban nincs külön szem

Szent Mihály Arkangyal Imája - joportal

 1. CSÜTÖRTÖKÖN a szentmise után orgonás szentségimádás SZOMBATON 17:15-től rózsafüzér imádság . Újpesti Szent József templom és plébánia. Cím: 1045 Bp., Nap utca 15. Telefon: 06 30 517 5651
 2. den bűnömet, mert szeretnélekmagamhoz fogadni a szentáldozásban,hogy Veled élhessek.Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembeés végy lakást benne.
 3. II. Imák. Az Űr imája 4 Az angyali üdvözlet 4 Az apostoli hitvallás 5 Az Úr angyala 5 Hit, remény, szeretet felindítása 7 Istennek tízparancsolata 10 Az anyaszentegyház öt parancsolata 10 Reggeli ima 11 Esti ima 12 Tökéletes bánat felindítása 12 Evés előtti ima 13 Evés utáni ima 13 Szentmise-imák 1
 4. ket a hit útjára. Az imádság nagy erő,
 5. ket az ima! 2020.09.07., Hírek rovat. HÉVÍZ. A lengyel-magyar imakörút keretében a hévízi Szentlélek templomban fogadták 2020. szeptember 4-én, ünnepélyes keretek között, a częstochowai Fekete Madonna kegykép másolatát. A kegykép több magyar települést érintve, Balatonboglárt és Zalaszentgrótot.
 6. Júniusban 9.00 órai szentmise után Jézus Szíve litánia a Jézus Szíve oltárnál Októberben 17.15-től a Rózsafüzér-imádság a lorettói kápolnában 2021 Szombathelyi Ferencesek Szent Erzsébet Plébáni

11.15 és 19.30 szentmise. Gyóntatás: kedd-szombat szentmise után, vasárnap: szentmise előtt és alatt. Irodai ügyelet Debreceni Megtestesülés Plébánia. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. +36 52 535-735 megtestesulesiroda@gmail.com. Irodai ügyelet: kedd-péntek 15-18h. Letölthető adatlapok. Keresztelési adatlap A keresztelés. Az esti szentmise után kb. 19:45-től az Öröm Útját imádkozzuk - az idei évben utolsó alkalommal. Május a Szűzanya hónapja. A szombat esti szentmisék után ünnepélyes Lorettói litániát mondunk. A Boldogasszony Kápolnában májusban szombat- és vasárnaponként este 18:00 órakor litánia Templomunkban minden pénteken az esti szentmise után férfiak közössége imádkozza a rózsafüzért. Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket! A rózsafüzér ima a leghatékonyabb fegyver a gonosz elleni küzdelemben. E szemlélődő imának óriási ereje van. Szent II. János Pál pápa a Rosarium Virginis Bővebbe Az esti 19:00 órás szentmise után az Öröm útja stációit járjuk. A járványügyi rendelkezések betartásával visszaálltunk a nyári időszámítás szerinti miserendre: A szentmisék minden nap este 19:00-kor kezdődnek. Hétfőn 19:00-tól Igeliturgia, utána imádság Csütörtökön a szentmise után Szentségimádás 20:00-ig

Szent Mihály-ima a gonosz ellen Lámpagyújtogat

Az ima-szándékokat majd a kihelyezett urnába kérjük beletenni. November 1-én, Mindenszentek ünnepén, délután 4 órakor a temetőben is lesz Szentmise, a temetőben nyugvókért, és az összes megholtak emlékéért. A Szentmise után lehetőség van a sírok megáldására. Az esti Szentmise után imádkozunk elhunytjainkért A hónap első péntekén: Jézus Szíve litánia az esti szentmise után. A hónap első vasárnapján: Jézus Szíve litánia 17.30-tól. Májustól októberig Minden hónap első szombatján fatimai ájtatosság a Szűzanya tiszteletére. 7.45: rózsafüzér imádság elmélkedéssel: 8.30: szentmise katekézisse

A szentmise Szombati mise A Vasárnap és a főünnepek már az előző este elkezdődnek, így szombat este másnapra érvényes szentmisén veszünk részt. Bevezető rész- Köszöntés Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hívek: Ámen. Bűnbánati ima Pap: Testvéreim LVIII. évf. 32. szám Évközi 218. vasárnap 021. Lelki áldozási ima, amikor nem tudunk szentmisén személyesen részt venniaugusztus 1. Akik a valamit keresik, mert élni akarnak. A kenyérszaporítás csodája után a tömeg királlyá akarta tenni Jézust, de ő a hegyre menekült előlük Engesztelő zarándoklat hazánkért 2021. augusztus 13. KATYMÁR - BAJA - HERCEGSZÁNTÓ Tervezett program: 08:00 Indulás autóbusszal a Római Katolikus Plébánia elől. 08:30 Első megálló Katymár. A Római Katolikus Templom, a Vodicai kápolna és szentkút, valamint a Temetőkápolna bemutatása, Ft. Tomaskovit Kedves Testvérek!Eljött az új év, itt az új lehetőség tenni egymásért, egy jobb világért!Szeretettel hív Gábor atya a következő napok alkalmaira:Pénteken első péntek lesz. Gyónási lehetőség délután 4 órától 6 óráig, szentmise este 6 órától (Adyligeten 7 órától), szentségimádás este 9 órától.Szombaton az esti 7 órai szentmise után közös imádság. A pap és a hívek együtt mondják (V): Salve Regina, Mater misericordiae; vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte

A házaspárrá válás időszaka: Esküvő után | Katolikus

október hónapban, RÓZSAFÜZÉR IMA a szentmisék rendjéhez igazodva. december hónapban, SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD IMÁDSÁG A TEMPLOMBAN (Roráté szentmisék után). EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS . Minden év: május 27-én és november 2-án, ESPERES KERÜLET SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJA Pió atya áldozás utáni imája Részletek Készült: 2010. október 14. csütörtök, 06:33 Találatok: 4592 Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek Áldozás: Áldozni a szentmise liturgiájának egy meghatározott pontján, az átváltoztatás szertartása és az Isten báránya (Agnus Dei) imádság után lehet. Általában úgy kezdődik, hogy a pap a kehellyel a kezében kijön az oltár elé, közben a hívek felsorakoznak előtte Étkezés utáni imák 1. Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott! Ámen 2. Megköszönjük a kenyeret, Mi Atyánk, ki vagy az égben, Add, hogy segíthessünk annak, Aki szenved nagy szükségben. Ámen 3. Szánd, Uram, a szenvedőket, Szánd, Uram, az éhezőket, Hiszen ez a te világod! Add, hogy mi is értük éljünk Amikor XIII. Leó pápa végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért: Szent Mihály arkangyal

Imádságok - Boldog Özséb R

A szentmise során bár közösen imádkozunk, alapvetően a hívek és a miséző pap között folyik párbeszédes imádság. Ez alól csupán a Mi Atyánk után következő béke szertartása a kivétel: ekkor a mellettünk lévő testvéreinkhez fordulunk kézfogásra, sőt, a buzgóbbak mindazokhoz, akiket csak elérnek így Pio atya imája szentáldozás után. Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Szent Kelemen Plébánia, Bük Szeressétek Egymást Minden hónap negyedik szerdáján az esti szentmise után: missziós imaóra. Szerdánként az esti szentmise előtt: ima a betegekért. Péntekenként vesperást imádkozunk az esti szentmise keretében. A jegyes oktatások február első péntekével megkezdődnek: mindig a hónap 1. és 3. péntekén délután 16 óra 30-kor a Plébánián Foglalkozás előtti ima: Mindenható Úristen! Alázatos szívvel fordulunk tehozzád munkánk kezdetén. Nagyratörők céljaink, de gyarló a mi erőnk. Kérünk ezért, minden erők forrása, támaszd meg a mi gyengeségeinket és tedd eredményessé munkánkat, hogy azzal amit teszünk, a Te dicsőségedet szolgáljuk, hazánknak és. A lelki áldozás imája, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen.

Ferences Világi Rend | Kolozsvári Ferencesek

Élő szentmise közvetítések Katolikus

Az esti szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. Ezért van a pap fehér miseruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. Dicsőségre minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a Glória után elnémulnak nagyszombat estig A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után. Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat Reggeli szentmise után N A P T Á R Évközi 24. vasárnap, szeptember 17. 4. zsoltárhét Sir 27,30-28,7 (Sir 27,33-28,9); Róm 14,7-9; Mt 18,21-35 Testvérem! Minden ember alapvető igénye a béke utáni vágy. Keresésének iránya nagymértékben függ az egyén életszemléletétől. Mi hívők komolyan úg Mindnyájuk után pedig mint koraszülöttnek, megjelent nekem is (1Kor 13,3-8). Az osli kegyszobor hársfából faragott, festett alkotás; a Kisjézust jobb karján tartó Mária arca titokzatos és csodálatos derűt és örömet áraszt. Sok zarándok érkezett, sok ima hallgattatott meg e kegyhelyen is az évszázadok során A szentmise után jótékonysági ruhavásárt tartunk. Még lehet jelentkezni a felnőtt lelkigyakorlatra, melyet augusztus 19-22. között Vácott tartunk 3 püspök közreműködésével, a NEK küszöbén, plébániai zsinatunk legfontosabb befejező alkalmaként

Régi képek - Ferences Világi Rend | Kolozsvári Ferencesek

Magyar Katolikus Egyház A szentmis

A szentmise után gyalogos zarándoklat indult Zsidára a gyilkosság emlékkeresztjéig. Az itt készült videókat ide és ide kattintva tekinthetik meg. A Magyar Kurír Boldog Brenner János vértanú, áldozópap című cikkét ide kattintva , a szombati eseményekról szóló képes beszámolóját pedig ide kattintva érhetik el Minden hónap első péntekén a szentmise után Jézus Szíve litánia és felajánló ima, betegek látogatása. Májusban minden este lorettói litánia, októberben minden este közös rózsafüzér az esti szentmise előtt. Minden év október 20-án, Szent Vendel, az állattartók védőszentje ünnepén délután 2 órakor ünnepi.

A Szentmise részei - Erdőkertes Római Katolikus Egyházközsé

Csütörtökön: Közvetlenül a szentmise után történik a Szentségkitétel, amit énekkel kísérünk. A bevezető ima után az Oltáriszentség rózsafüzérét imádkozzuk, majd elmondjuk az Oltáriszentséghez szóló fohászunkat, és tartunk egy rövid csendes elmélkedést A szentmise, mise (a lat. missa, 'elbocsátás' szóból): az Újszövetség áldozata, a keresztáldozat és az utolsó vacsora emlékezete a római katolikus Egyházban. A szentmise alatt a templom az utolsó vacsora helyszínévé vákik, ahol valóságosan is megjelenik a Megváltó. Jézus Krisztus újra és újra önmagát adja nekünk és értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért

A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Brenner József atya volt. A misét a magyarországi Mária Rádió is rögzítette, és aznap este 6 órakor meg is hallgathattuk interneten, hiszen sajnos környékünkön máshogyan nem fogható. Szentmise után a mogersdorfi plébánia vendégelte meg zarándokainkat A Zárdában reggel fél 8 -kor, Újmohácson a rendes időben 9,15 -kor lesz a szentmise. A Fogadalmi templomban délelőtt nem lesz szentmise, hanem az ünnepi közgyűlés után egy kicsit korábban fél 6 -kor kezdődik az ünnepi szentmise kenyérszenteléssel. Utána kultúrműsor lesz a Széchenyi téren

Áldozási imák Adoran

Pénteken 19 órától szentmise két elhunyt gyermekért és Mihályért. A szentmise után bibliamagyarázat. Csütörtökönként 19 órai kezdettel folytatódik a bibliamagyarázat a három egyházközség részére a postástelepi templomban. Szerdán 17-19 óráig az érdligeti templomban csöndes szentségimádás lesz, 19 órakor szentmise Húsvétvasárnap minden szentmise után megáldjuk a HÚSVÉTI ÉTELEKET. Ilyen szentelt étellel kínáljuk a templom ajtóban a szentmiséről távozókat is. Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket arra, az Egyház ősi hagyománya szerint a húsvéti időben (Pünkösdig) az Úrangyala imádság helyett a MENNYNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA. Ez az ima, bár legelső a szentmisében, keletkezési idejére nézve a legutolsó. Mert míg a szentmise egyik-másik imájának az eredetét az apostoli korig, vagy legalábbis a IV-V. századig vissza tudjuk vinni, addig a lépcsőimának, főleg mai szövegének a középkor előtt semmiféle nyomát sem találjuk Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékezetére bemutatott szentmise 18 órakor kezdődik. Jézus az utolsó vacsorán alapította legnagyobb ajándékát, az Oltáriszentséget. A szentmise után - értelemszerűen - nem lesz virrasztás. Másnap, azaz, Nagypénteken a városi keresztutunk idén elmarad

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Sárváron

Szent Kereszt Plébáni

Munkácsi Szent Márton Plébánia. 40 likes. Religious Organizatio A reggeli szentmise után teszem ki az Oltáriszentséget. 17.15-kor rózsafüzér, 18 órakor szentóra zárja a napunkat. A sekrestyében és az interneten lehet feliratkozni egy-egy fél órás imádságra. Július 12-16 között nem lesz szentmise. Szabadságra megyek a héten. Július 22-én és 23-án nem lesz szentmise. A. Hetente kb. két órás imatalálkozóra gyűlnek össze rendszerint egy plébániai vasárnap esti szentmise után. Az imatalálkozó fő elemei egy bevezető, kiscsoportos beszélgetés és közös imádság. A középpontban az ima áll, emellett rövid felvezetések, a fiatalok által elmondott úgynevezett bevezetők formájában a.

Tanítási időszakban, minden csütörtökön 18:00-tól 21:30-ig vannak a közösségi alkalmaink, a közik. Ha szeretnél csatlakozni, gyere el bármelyik csütörtökön, és a nyitóima után keresd meg az MKK vezetőjét Ne féljetek az új technológiáktól! A technika ámulatba ejtő találmányai - inter mirifica -, melyeket Isten rendelkezésünkre bocsátott, azért vannak, hogy felfedezzük, használjuk, és ismertté tegyük az igazságot, az igazságot saját méltóságunkról az Ő örök országának gyermekeiként és örököseiként. Az Egyház kommunikációja, és az Egyházon belüli. Állandó programjaink. Minden hónap második vasárnapján Rózsafüzér Társulat imaórája az esti szentmise előtt háromnegyed órával. Minden hónap első csütörtökén egy órás szentségimádás. Minden hónap első péntekén a szentmise után Jézus Szíve litánia és felajánló ima, betegek látogatása Igazából csak annyi volt kérdés számomra, hogy szerzetesrendbe, vagy egyházmegyébe jelentkezzek, utóbbi esetben melyik egyházmegye legyen az. Sok imádság után úgy döntöttem, hogy az egyházmegyés papi hivatást választom, és Erdő Péter bíboros úrnál az Esztergom-Budapesti Egyházmegyébe jelentkezem Fatimai imaest a lorettói kápolnában. Nagyböjt péntekjein 17.00-tól. keresztút a plébánia közösségeivel. Májusban 17.30-kor. Mária-köszöntő a lorettói kápolnában. Júniusban 9.00 órai szentmise után. Jézus Szíve litánia a Jézus Szíve oltárnál. Októberben 17.15-től a. Rózsafüzér-imádság a lorettói kápolnában