Home

Óceáni kőzetlemez

Litoszféra - Wikipédi

óceáni és a; kontinentális; típusúakat. Az óceáni litoszféra rendszerint 50-100 km vastag, de az ócéánközépi hátságok alatt nem vastagabb a földkéregnél. A kontinentális litoszféralemez kb. 150 km vastag, amiből mintegy 50 km a földkéreg, 100 a földköpeny felső része. Az óceáni litoszféralemez rendszerint. Ha óceáni lemez ütközik szárazföldihez, akkor a nagyobb sűrüségű óceáni lemez a szárazföldi alá bukik. Ennek köszönhetően a két lemez találkozásánál tengeri árok jön létre. Az alábukó lemez jelentős mennyiségű üledéket is magával visz, ami a kőzetlemez anyagával együtt oldódik fel az asztenoszférában Óceáni kőzetlemezek ütközése. Ha két óceáni kőzetlemez ütközik, szintén alátolódás megy végbe. Jó példa erre az Eurázsiai-lemez óceáni része és a Pacifikus-lemez (eredménye a Japán-szigetívek), illetve a Fülöp- és a Pacifikus-lemez esete (mindkét esetben a Pacifikus-lemez bukik alá) A mélytengeri árkok vonalában a kőzetlemezek egymáshoz közeledve ütköznek, és a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a szárazföldi lemez alá bukik (pusztuló lemezszegélyek). A több ezer méter mély árkokban törmelékanyag is felhalmozódik. Egy részük tengeri üledék, amely az óceáni lemezek hátán érkezik, másik. Két óceáni kőzetlemez ütközése esetén is hasonló folyamatok játszódnak le, mint óceáni és szárazföldi lemezek találkozásánál. A felül maradó kőzetlemezen áttörő vulkáni anyagok és a meggyűrődő rétegek víz fölé emelkedő hegyeket alakítanak ki. A hegyeket szigeteknek látjuk az óceánban

Kőzetlemezek, ha találkoznak Sulinet Hírmagazi

Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

A kőzetlemez mozgásának típusai Két óceáni kőzetlemez ütközésekor az egyik pereme becsúszik és alábukik a másik alá, amelynek során az erőteljes vulkaniz-mus következtében képződő hegységek az óceánból szigetívek-ként (6) emelkednek ki (2.6. ábra). Keress példát az atlaszban óceáni kőzetlemezek mozgásá Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez ütközésekor az alábukás miatt az andezites-riolitos vulkáni tevékenység az uralkodó folyamat. Az óceáni lemezen szállított üledék egy része a szárazföldi lemez pereméhez gyűrődik, de ezek a gyűrt, üledékes kőzetek alárendelt szerepet játszanak.

Kőzetlemezek, lemeztektonika - Földrajz kidolgozott

 1. óceáni kőzetlemez; asztenoszféra - A felső köpeny képlékeny része, 550-600 km vastag, sűrűsége: 3,4-4 g/cm³. A kőzetlemezek rajta úsznak. szárazföldi kőzetlemez; vulkanizmus; mélytengeri árok - Szubdukciós zóna, azaz az alábukás helye. alábukó óceáni kőzetlemez - A nagyobb sűrűségű óceáni lemez a szárazföldi.
 2. B) óceáni és óceáni lemez találkozása • az id ősebb , jobban lehűlő,nagyobb s űrűség ű lemez bukik a másik alá • vulkanikus szigetívek alakulnak ki • találkozásuk mentén mélytengeri árkok jön-nek létre (pl.: Japán-szigetek ; Japán-árok ) C) szárazföldi és szárazföldi lemez találkozás
 3. Óceáni kőzetlemez a lágyköpenybe merülő, óceáni kérget viselő (bazaltból-gabbróból felépülő), átlagosan 4-8 km vastag, nagy területű kőzetöv-darab (pl. Csendes-óceáni-, Nasca-lemez). Óceáni medence óceáni kérgű nagyszerkezeti egység mélyen a tenger szintje alatt, hatalmas kiterjedésű üledékgyűjtő. Ősföl

Óceáni kőzetlemez bukik kontinentális kőzetlemez alá. Jellemző vulkáni kőzetek: andezit, dácit, riolit; jellemző granitoid magmatizmus. Vastag Si-gazdag kéreg ⇨ nagyobb esély a kéreg-kontaminációr Hegységképződés két óceáni kőzetlemez ütközésekor. Az előbbiekhez hasonló módon alakulnak ki hegységrendszerek két óceáni lemez ütközésekor is. Az így kialakult hegyeket szigeteknek látjuk. Így jöttek létre például a Mariana-, a Kermadec- és a Tonga-szigetek szigetívei óceáni kéreg - 5-15 km vastag, szilíciumos és magnéziumos kőzetekben gazdag, sűrűsége 3,2 g/cm³. alábukás - Az óceáni kőzetlemez alábukik a mélybe, majd anyaga beleolvad az asztenoszférába. felnyomulás - Az asztenoszférából feltörő magma, azaz kőzetolvadék

Rekordméretű fúrás az óceáni kőzetlemez mélyére 24

Az adatok elemzésével kiderítették, hogy az alábukó óceáni kőzetlemez egyszer csak a földköpeny egyenetlen struktúrájú rétegébe ütközött, ami lelassította a merülését. A modell arra enged következtetni, hogy a kőzetlemez alábukása a mai Peru területén kezdődhetett, mintegy 80 millió évvel ezelőtt Hogyan keletkeztek a hegységek? (kiegészítő anyag) Az eltelt évmilliók alatt bolygónkon hegyláncok emelkedtek a magasba, pusztultak le, földrészek távolodtak el egymástól, illetve kapcsolódtak.. a) Óceáni és szárazföldi lemez ütközése Az óceáni lemez nagyobb sűrűségű és vékonyabb, mint a szárazföldi, ezért alábukik. A tengeri üledék felpréselődik a szárazföldi lemez peremére és hatalmas hegységrendszerek jönnek létre. Pl. Pacifikus -hegységrendszer (Andok) Közeledő lemezek esetén közeledhet egymáshoz két óceáni, két szárazföldi, vagy egy óceáni és egy szárazföldi lemez. Ez utóbbi esetén a sűrűbb óceáni kőzetlemez a szárazföldi lemez alá bukik. Az alábukás vonalában mélytengeri árok alakul ki, ahol a tengeri és a szárazföldről érkező üledék felhalmozódik Mert óceáni kőzetlemez van az alján. A három óceáni nagyszerkezeti egység: 1. óceánközepi hátság hasadékvölgyekkel 2. óceáni medence 3. mélytengeri árok A hasadékvölgyekben izzó magma tör a felszínre az asztenoszférából (→ párnaláva). A hasadékvölgyek vonalában az óceáni kőzetlemez gyarapszik

Kőzetlemezek mozgása, vulkáni tevékenység - Földrajz

Az óceáni hátság hasadékvölgyében folyamatosan működő bazaltvulkánossággal. A gyűrthegységekhez és az árkokhoz. 14. feladat a) Ütköző kőzetlemez-szegélyen helyezkedik el. aktív vulkánosság óceáni kőzetlemezek b) 1. utórengés 2. cunami, özönár 15. feladat a) b) epicentrum: 2 - rengésközpon Két kőzetlemez ütközése, egymásnak feszülése során az számít, hogy melyiknek milyen a sűrűsége. A nagyobb sűrűségű kőzetlemez a másik alá bukik, amit szubdukciónak nevezünk. Az óceáni kőzetlemezek sűrűsége nagyobb, mint a kontinentális kőzetlemezeké, azaz mindig az óceáni kőzetlemez bukik le és nyomul be a. Az alábukó óceáni kőzetlemez felett vulkáni szigetívek húzódhattak, ezek emlékét őrizheti - apró maradványukként - a Rudabányai-hegység riolitja. A szigetívek mögött helyenként kisebb medencék alakultak ki, amelyek középvonalában az óceánközépi hátságokra jellemző magmás tevékenység folyt (ívmögötti. Egyaránt megjelenhetnek az óceáni és szárazföldi kőzetlemez, de az óceánközépi hátság alatt is. A több mint száz forró foltból mintegy 50 található az óceánok alatt. A köpenycsóvák környezetében a hőmérsékletet 150-200 °C-kal emelkedik meg, ami jelentős szerepet játszik a felette lévő kéreg elvékonyításban. Ennek fő hajtóereje a Neotethys óceáni kőzetlemez-darabjainak egymás alá bukása volt, ami - mivel vékony és nehéz lemezdarabokról volt szó - India igen gyors közeledését eredményezte (a legjobb időszakban évi akár 20 cm-t is közeledhetett egymáshoz a két kontinentális kőzetlemez), ami nagyjából 65 millió évvel.

A vékony keksznek (óceáni kőzetlemez) a vastag keksszel (kontinentális kőzetlemez) való találkozásakor jól érzékelhető - főleg ha egy kicsit át is áznak a kekszek -, hogy hol és miből gyűrődik fel a hegység anyaga (a kontinentális lemez peremén alapvetően a tengeri üledékből, de belepréselődnek a. Óceáni hátság központi hasadékvölggyel Óceán Az állandó feláramlás szétfeszíti a központi hasadékvölgyet, így a hasadék két oldalán lévő lemezek(10) eltávolodnak egymástól, majd nekiütközve(3) más lemezeknek(2), azok alá csúsznak(4) A két kőzetlemez már ismertetett széttartó mozgása miatt más törésvonalak is keletkeztek, melyek a kezdeti tágulásos mozgások, majd az alábukó óceáni kőzetlemez nyomán kialakuló köpenyáramlások által életre hívott vulkánosságnak, mely a kőzetlemezek mozgásának előrehaladtával mintegy 20 millió éve. A hegyek oldalán pusztító lávaárak indulnak el. Mindennek okát a szubdukciós jelenségben kell keresnünk. Az alábukó óceáni kőzetlemez anyagát és az általa szállított, évmilliók alatt felhalmozódó tengeri üledéket a lefelé növekvő hőmérséklet megolvasztja. Ez körülbelül 100 km-es mélységben következik be Ezen kívül politikai vitákat is gerjeszthet, hogy ha nem óceáni, hanem szárazföldi kőzetlemez fekszik a sziget alatt, az kinek a tulajdonát képezheti. A kutatók megjegyezték, hogy a jelenleg elfogadott elmélet, miszerint Izland óceáni lemezen fekszik, nem támasztható alá elegendő bizonyítékkal

Lemeztektonika - Wikipédi

A Szent András-törésvonal az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés, a délen fekvő Salton-tótól az északon található Mendocino-fokig szeli át Kaliforniát. A két lemez lassan, vízszintesen csúszik el egymás mellett, a Csendes-óceáni kőzetlemez északnyugati irányba tolódik. A Taal vulkán két közeledő óceáni kőzetlemez határán tört ki. B. A Taal vulkán ott keletkezett, ahol az óceáni lemez a szárazföldi lemez alá bukik. C. A Taal vulkán két szárazföldi lemez határán tört fel, ezt bizonyítja a sok földrengés a kitörés előtt. D

Kontinentális és óceáni kőzetlemez ütközése - YouTube

Az óceáni kőzetlemez anyaga - mely az említett hátságok mentén keletkezik - sűrűbb, mint a kontinentálisé, ezért ütközéskor rendre alámerül és nagy mélységekben visszaolvad, míg utóbbi tutajozik tovább. Innen pedig már egyértelmű, hogy az óceáni kőzet nemcsak nehezebb, sűrűbb, hanem a folyamatos. óceáni lemezek közvetlenül konti nen tális lemezek alá tolód- 1. ábra A mészalkáli andezit vulkanizmus megjelenése időben (Ma) és térben (Pécskay et al. 2006 adatai alapján) Figure 1 The appearance of the calc-alkaline andesitic volcanism in time (Ma) and space (after Pécskay et al. 2006 Vagyis az óceáni kőzetlemez alábukása elérkezhet egy olyan állapotba, amikor az ahhoz kapcsolódó kontinentális terület ütközik neki a korábbi kontinensünknek, teljesen bezárva az egykori óceáni medencét, annak anyagát hatalmas gyűrt hegységekbe préselve. Ez a pillanat a kontinensnövekedés legfontosabb mozzanata

Kőzetlemezk mozgása, vulkáni tevékenysé

 1. Az Atlanti-óceán középvonalában figyelhető meg ez a fajta kőzetlemez-mozgás. 20. Ilyen a Csendes-óceáni-lemez és a Fülöp-lemez egymáshoz viszonyított mozgása. 21. Helyét Dél-Amerika nyugati partvonala mentén sötétebb kék színnel jelöli a térkép. 22
 2. A kőzettani alapismeretek a természettudományos képzés számos területén megjelennek. Természetesen a legnagyobb súllyal a Földtudományi BSc alapképzésben szerepelnek, ami mellett azonban nem lebecsülendő helyet kapnak a Környezettudományi BSc és Földrajz BSc alapképzésben is. Mindezekre épülnek a Geológia MSc magasabb szintű ismeretanyagai. Elektronikus tananyagunkkal.
 3. A Nacza-kőzetlemez Dél-Amerika, a Csendes-óceáni lemez nyugati medencéje északon az Eurázsiai- és a Fülöp-kőzetlemez, délen az Indo-ausztráliai-kőzetlemez alatt emésztődik. Ezen a térképen a színek mutatják meg a szétterülő kőzetek korát, a piros a fiatalabbakat, a kék az idősebbeket jelzi

két óceáni kőzetlemez határán. óceáni és kontinentális lemez szegélyén. két kontinentális lemez peremén. Mi NEM jellemző az óceáni kőzetlemezek ütközésekor? az üledékes anyagok itt hiányoznak. szigetívek jönnek létre, amelyek főként vulkáni anyagokból állnak. üledékek a szigetív szárazföld felőli oldalán. Az első videó egy kontinentális és egy óceáni kőzetlemez ütközését demonstrálja, amíg a második videó két kontinentális kőzetlemez ütközését mutatja be. A tanulóknak közös megbeszélést követően el kell dönteniük, hogy a videók melyik három hegység (Alpok, Andok, Tien-san) keletkezését szemlélteti, valamint. A Szent András-törésvonal vagy Szent András-vetődés Észak-Amerikában húzódik mintegy 1300 kilométer hosszan. Az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés. Kiindulópontja a Kaliforniai-öböl, ahonnan a szárazföldön mintegy 1000 kilométeren át északnyugati irányba tart, ezután San Franciscótól északra a tenger alatt halad

Rekordméretű fúrás az óceáni kőzetlemez mélyére National

− Kőzetlemezek ütközése (az óceáni kőzetlemez a szárazföldi kőzetlemez alá bukik, szubdukció)) − 1. kontinentális kőzetlemez 2. óceáni kőzetlemez − A folyamat következménye a szárazföldön: a) gyűrthegység képződése b) vulkánosság c) földrengés − Folyamat eredménye az óceánban: mélytengeri áro Azonban, ha azt feltételezzük, hogy nem óceáni, hanem kontinentális kőzetlemez van a sziget alatt, akkor egyből értelmet nyer minden adat. Ennek hatására pedig hamar rá kellett jönnünk, hogy ez a kontinentális régió sokkal nagyobb, mint maga Izland. Szóval egy rejtett kontinens bújik meg a tenger alatt - mondta Gillian. részlegesen megolvasztja az alábukó - általában óceáni - kőzetlemez anyagát és az általa szállított, évmilliók alatt felhalmozódott tengeri üledéket. A friss olvadék a kőzetlemez repedésein a felszín felé igyekszik, és út közben beolvasztja a gránitos-üledékes szárazföldi kéreg egy részét is A mélytengeri árkok minden esetben a közeledő kőzetlemezek találkozási pontjainál húzódnak, párhuzamosak a szárazföldeken húzódó parti hegyláncokkal és azt a zónát jelölik ki, ahol az óceáni kőzetlemez a kontinentális lemez alá bukik (szubdukció) és végül felemésztődik

Az USA északnyugati partjai mentén, ahol a Juan de Fuca óceáni kőzetlemez az amerikai kontinentális lemez alá bukik, nemrégiben mintegy 1800 olyan metánszivárgás helyét tárták fel, amelyek a szén körforgása szempontjából nem elhanyagolható forrást jelentenek. A szivárgásokat a kontinentális lejtő peremén, a partoktól. távolodás - Óceáni hátságok központi hasadékvölgyében feltör a magma, hozzánő az óceáni kőzetlemez szegélyéhez, miközben szétfeszíti azt. Így a kettészakadt óceáni kőzetlemez két része folyamatosan távolodik egymástól. 0° 20° 40° 60° 80° 100° 120° 140° 160° 180° Labrador- medence; Északnyugati-Atlanti - óceáni és kontinentális lemez ütközése: óceáni lemez alábukik, mélytengeri árkok keletkeznek - két óceáni kőzetlemez esetén: az idősebb nagyobb sűrűségű lemez bukik a fiatalabb alá, vulkáni szigetívek, mélytengeri árkok - két kontinentális kőzetlemez: hegységek kialakulása. 2. kőzetlemezek távolodnak egymástó

Földrajz - 2. hét - A föld belső szerkezete ..

Két óceáni kőzetlemez ütközésével. 2. Óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor. 3. A kontinentális kőzetlemez alábukásával és megolvadásával. 4. Az óceáni kőzetlemez alábukásával és megolvadásával. 19. Mi az oka az Atacama-sivatag kialakulásának? 1. A Baktérítő mentén leszálló légáramlás Hegységképződés két kontinentális kőzetlemez ütközésével: 101: Hegységképződés óceáni és kontinentális kőzetlemezek ütközésével: 102: Hegységképződés két óceáni kőzetlemez ütközésével: 102: Hegységképző ciklusok: 102: Szerkezetátalakító folyamatok, mozgások a kőzetburokban: 103 57. Óceáni és szárazföldi kőzetlemez ütközésével keletkezett. 58. Területén gleccserek is kialakultak. 59. Az újidő harmadidőszakában emelkedett ki. 60. Kialakulásában döntő szerepe volt a vetődésnek. 61. Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja. 62. A Variszkuszi-hegységrendszer tagja. 63. Feketekőszénben gazdag hegység

Kőzetlemezek - 3D modell - Mozaik digitális oktatás és tanulá

A szubdukciós tűzhányóknak is két típusa van: az egyik egy kontinentális és egy óceáni kőzetlemez találkozásakor, a másik két óceáni kőzetlemez találkozásakor giardini naxos sizilien webcam ki. Előbbiekre remek példáként szolgálnak az Andok tűzhányói, utóbbiakra pedig az ún. Giardini naxos sizilien webcam Ahol az óceáni kőzetlemez a szárazföldi kőzetlemez alá bukik, vulkánok sorát hozva létre. Ezt angolul Pacific Rim-nek hívják, a magyar földrajzban pedig Tűzgyűrű néven ismert. winnie - 2021. 03. 06. 05:01. ezt tudom, engem a the black és a senkiföldje kapcsán érdekel az összevetés

Óceáni kőzetlemez — az óceáni kéreg sűrűbb, mint a

Földszerkezet, földrajzi burok, földtörténe

b) Írjon konkrét példákat az ábrákon bemutatott kőzetlemez-mozgásokra a felsorolt kőzetlemezek felhasználásával! Egy kőzetlemez neve több helyre is írható. Csak az egyes ábrákhoz kapcsolódó hibátlan megoldás esetén jár a pont. Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez, Nazca-lemez, Dél-amerikai-lemez, Afrikai-lemez Ábra sorszám Az óceáni kőzetlemez a kontinentális lemezek alá tolódik, a mikrokontinensek pedig próbálnak a maradék helyeken kényelmesen elhelyezkedni, forognak, mocorognak az egyre kisebb térben. Végül a Pennini-óceán bezárul és ezt követően a kontinentális kőzetlemezek feszülnek egymásnak. Összeütközésüket követően.

Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás

Kőzetlemez fogalma, felépíté-se. A szárazföldi és az óceáni kéreg közötti különbségek. Mi mozgatja a kőzetlemeze-ket? A lemezmozgások fő típusai. Fogalmak kialakítása. Új fogalmak: gömbhéjas szerkezet, geoszféra, száraz-földi kéreg, óceáni kéreg, köpeny, kőzetburok, kőzetle-mez, kontinentális és óceáni A vulkánosság főbb területei 1.Távolodó lemezszegélyeknél, óceáni hátságok mentén: A magma közvetlenül az asztenoszférából származik. Az óceánok mélyén kibuggyanó bazalt jellegzetes kerekded formában szilárdul meg (párnaláva) A bazaltláva hígan folyós, ezért a szárazföldre kerülve elterül. Így jöttek létre Földünk nagy bazaltfennsíkja Ha két kőzetlemez összeütközik 1.) Óceáni és szárazföldi lemez ütközik - az óceáni lemez sorsa a vékonyabb, óceáni lemez a szárazföldi alá hajlik anyaga a mélyben megolvad az olvadt kőzet a felszínre igyekszik → TŰZHÁNYÓK, FÖLDRENGÉSEK - a szárazföldi lemez sors A dehidratált kőzetlemez anyaga a felső köpeny alsó részén vagy a föld­ köpeny és a földmag határán halmozódik fel. Ezek az ősi óceáni litoszféradarabok a földköpeny kémiai heterogenitását eredményezik, amelyre a mély köpenycsóvák felett elhelyezkedő óceáni szigetvulkánok kőzeteinek nyomelem- és izotóp Hegységképződés két óceáni lemez ütközésekor: Ilyenkor a mélytengeri árok az óceáni medence területén belül keletkezik. Az árokkal párhuzamosan szigetív szigetív alakul ki, amelynek építőanyagának többségét az alábukó kőzetlemez megolvadásából képződő magma alkotja

- óceáni és óceáni lemez ütközése: Kína (1) kőzetlemez (1) kőzetlemezek mozgásai (1) külső erők (1) Magyarország (17) Magyarország régiók (1) meleg mérsékelt öv (1) mérsékelt övezet (1) összefoglalás (1) övezetesség (7) Sarkvidékek (1) Száhel (1) település (1) térkép (1) valódi mérsékelt öv (1. óceáni kőzetlemez alábukása mentén keletkezik. Egy ilyen képződményben találjuk Földünk leg-mélyebb pontját is (Mariana-árok, -11 034 m). A szigetvilág főbb termesztett növényei a kókusz-dió, az ananász és a banán. A tenger halállománya is fontos szerepet tölt be a lakosság étrendjében szubdukció (lat. subducere = alávezetni): az óceáni → kőzetlemez alátolódása. szubvulkáni kőzet (szubvulkanit) : olyan → magmás kőzet , amely átmenetet jelent a mélységi magmás és a felszínen kristályosodó kiömlési kőzetek között. Általában a felszíntől számított 2 km-es mélységig megrekedt magmatömegek a. Óceáni kőzetlemez. nagyon vékony 7-11km vastag, gabbrós és balzatos réteg alkotja, nagyobb sűrűségű, képlékenyebb. Szárazföldi kőzetlemez. vastagabb, 35-40 km vastag, kisebb sűrűségű, ridegebb, gránitos és balzatos réteg alkotja. Kőzetburok (litoszféra A legvalószínűbbnek azt tartják, hogy a tó kialakulása a szubdukciós folyamatnak köszönhető, mely két óceáni kőzetlemez összeütközésének eredménye. Az így keletkezett törésvonal mentén kőolaj törhetett a felszínre, amiből a levegőnél könnyebb anyagok elpárologtak, a megmaradt agyag és víz keverékéből pedig.

A 2-es számmal jelölt területen: ütköző óceáni és szárazföldi kőzetlemez /az óceáni kőzetlemez a szárazföldi lemez alá bukik. A 3-as számmal jelölt területen: ütköző óceáni és óceáni kőzetlemez / két óceáni kőzetlemez ütközése és az egyik alábukása A tektogenezis az óceáni hátságok távolodó kőzetlemezeinél jellemző. A hegységképződés szerkezeti mozgása az egymással ütköző lemezek szegélyéhez kapcsolódik. Hol NEM történik a kőzetlemezek ütközése? az óceánközépi hátságoknál. két óceáni kőzetlemez határán. óceáni és kontinentális lemez szegélyé Az ütközési zónától északra az alábukó óceáni kőzetlemez egyre mélyebbre hatol, ami azt jelenti, hogy behajlik és ez egy másik kőzetfeszültséget okoz, mégpedig egy kőzetlemezen belüli húzásos kőzetfeszültséget, ami egy úgynevezett normál vető (ez azt jelenti, hogy egy sík mentén egy kőzettest lecsúszik a másikhoz képest) menti elmozdulásban szabadul fel A lefelé növekvő hőmérséklet részlegesen megolvasztja az alábukó - általában óceáni - kőzetlemez anyagát és az általa szállított, évmilliók alatt felhalmozódott tengeri üledéket. A friss olvadék a kőzetlemez repedésein a felszín felé igyekszik, és út közben beolvasztja a gránitos-üledékes szárazföldi. A Szent András-törésvonal az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés, a délen fekvő Salton-tótól az északon található Mendocino-fokig szeli át Kaliforniát. A két lemez lassan, vízszintesen csúszik el egymás mellett, a Csendes-óceáni-kőzetlemez északnyugati irányba tolódik.

4. Hegységképződés - termtud.akg.h

 1. Ez azért van, mert az egyik kőzetlemez a másik alá bukik, és a lefelé haladás közben a lemezt felépítő kőzetek rugalmasan változtatják alakjukat, és amikor már nem bírják a keletkező feszültséget, a sok felgyülemlett energia földrengés formájában oldódik fel. Ez jelentősen átrendezi a két kőzetlemez felszínét
 2. A mélybebukó óceáni kőzetlemez anyaga a nagy nyomás és a magas hőmérséklet hatására megolvad, és ez az olvadékanyag tör a felszín felé. A felszínen robbanásos típusú kitörések hatalmas vulkáni kúpokat építenek. Szubdukció mentén kialakuló vulkánosság
 3. tegy kétezer éve alakult ki: a Csendes-óceáni-kőzetlemez az Eurázsiai-kőzetlemez alá bukott, ami erős vulkáni tevékenységet hozott létre a környéken. A tektonikus mozgás ma is észlelhető, így a Csendes-óceán környékét ölelő tűzgyűrű részeként Kamcsatkán is.
 4. Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez közeledése. letöltés Lemeztektonika. Lemeztektonika. A lemeztektonika (tektonika, görög τέκτων, tektōn építő vagy kőműves szóból) geológiai elmélet, amely a Föld litoszférájának nagy léptékű mozgásait magyarázza. Magába olvasztotta és meghaladta a.
 5. tegy 50 - óceáni kőzetlemezeken belül működik, illetve működött az elmúlt tízmillió évben. Ezek az óceáni lemez felszínén ritkábban korlátozott kiterjedésben, egy-egy sziget formájában, gyakrabban - a kőzetlemez mozgása miatt - szigetek láncolataként jelennek meg (pld
 6. Ez még szemmel is látható, például a Szent András törésvonalnál, ahol az Észak-Amerikai kőzetlemez és a Csendes -óceáni kőzetlemez mozdul el. Az évtizedek alatt a táj elemei, a folyóvölgyek vagy a kerítésoszlopok világosan kirajzolják az irányt
 7. t pl. Japán és Indonézia) vagy az Andokhoz hasonló vulkános hegyláncokat hoz létre, a deformálódó rétegek mentén pedig.
Természetföldrajz | Sulinet Tudásbázis

A vulkanikus szigetlánc idővel lefűződik a forrópontról, ahogy a felette lévő óceáni kőzetlemez elmozdul. Ez az elmozdulás akár évi 9 centi is lehet. Hawaii a csendes-óceáni térség közepén helyezkedik el, és a fenti tevékenységek nyomán valóban lassan északnyugat felé sodródik az észak-amerikai lemez irányába. Kalifornia szilárdan áll a földkéreg felszínén, két tektonikus lemez találkozásánál. A Szent András-törésvonal az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés, a délen fekvő Salton-tótól az északon található Mendocino-fokig szeli át Kaliforniát Földrajzi névanyag és fogalomtár a Földrajzi alapismeret c. felzárkóztató kritériumtárgyhoz 1 Mottó: - Mi ez a nagy könyv?- kérdezte a kis herceg.- Mit csinál itt uraságod? - Geográfus vagyok - felelte az öregúr. - Mi az, hogy geográfus? - Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok. - Ó, ez nagyon érdekes - mondta a kis herceg Az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódóvetődés. Kiindulópontja a Kaliforniai-öböl, ahonnan a szárazföldön mintegy 1000 kilométeren át északnyugati irányba tart, ezután San Franciscótól északra a tenger alatt halad

Turista Magazin - Miért ilyen magas a Mount Everest?Szárazföldi lemez — két kontinentális lemez ütközése (plKőzetlemezek mozgása - TERMÉSZETMp3 juice | welcome to mp3juices - a popular and free mp3Borsószem hercegkisasszony teljes film magyarul - a(z

4. A két kőzetlemez-típus közül ez a nagyobb sűrűségű. 5. A földkéreg is a része. 6. Az asztenoszféra (lágy földköpeny) felett helyezkedik el. 7. Hőmérséklete fölfelé haladva 100 méterenként 3 °C-kal nő. 8. Egy óceáni és egy kontinentális (szárazföldi) kőzetlemez ütközésekor ez bukik alá. 9. A magma. Az Afrikai- és Arab-kőzetlemez eltérő irányú mozgása miatt egy hasadékvölgy mentén alakult ki a Vörös-tenger, ahol a folyamatos kőzetlemez távolodás miatt már elindult az új óceáni kéreganyag kialakulása, azaz egyfajta proto-óceán jött létre. A kis szigetek ebben a széles hasadékvölgyben alakultak ki Az óceáni kőzetlemez alábukása miatt 8000 méternél is mélyebb árok húzódik a partvidék közelében, a szárazföldön pedig légvonalban bő 200 km távolságban, az Ojos del Saladón már majd' 7000 méterre emelkedhetünk. Kb. 300 km-en belül tehát 15 ezer méter a szintkülönbség - a legnagyobb a Földön