Home

1848 49 szabadságharc röviden

Az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc

Az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc története /Harmat Árpád Péter/ Az 1848/49-es forradalom és szabadsághgarc a magyar történelem talán legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei - 1848. február 23. Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán az ellenzékiek elérkezettnek látták az időt a cselekvésre. - 1848. március 3. Kossuth elmondta híres felirati beszédét: * az Ellenzéki Nyilatkozat azonnali elfogadását követelte Az 1848/49 -es szabadságharc (vázlat) I. Előzmények: Nemzetiségek támadása: szerbek: 1848 nyarán fellázadtak a délvidéken, románok: Erdélyben lázadtak a magyarok ellen, horvátok: szervezetten, Jellasics vezetésével indultak Magyarország ellen 1848 szeptemberében Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik legmeghatározóbb eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója volt, és a 1848-as európai forradalmi hullám résztvevő nemzetei közül egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Tételek Irodalom Nyelvtan Történelem Matematika Fizika Informatika Angol Német Biológia Kémia Földrajz Etika Filozófia Művészettörténet Politológia Egyéb. Tétel beküldés. Feladatsorok

Az 1848/48-es szabadságharc és forradalom eseménye

Az 1848/49 -es szabadságharc (vázlat) tortenelemcikkek

Az 1848-as forradalom előzményei Kultúr

 1. den aggodalomtól menten tettem azt. Olyan kort rajzolok, melynek szereplői nagy részben még most sem tüntek le az élet színpadáról; oly.
 2. 3 • 1848-49 szabadságharc rövid története 4. oldal • Idırendi áttekintés 7. oldal • 1848 március 15. a nagy nap története 8. oldal • Forradalmi kisszótár 10. oldal • A 12 pont értelmezése 12. oldal • A nemzethez (vers) 14. oldal • Arcképcsarnok 15. oldal • A szembenálló seregek ⇒ A magyar honvédség 22. olda
 3. Az idegen nemzetiségűek magyarosodását, illetve összeolvadását elősegítették az ország különböző vidékeiről ide vándorló magyarok is. És elmondhatjuk azt is, hogy Tata társadalma 1848-49-ben a forradalom és szabadságharc mellett állt
 4. tegy 6000 síremléket számláló nemzeti sírkert védelme
 5. AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC PÉLDÁJÁN Tactical Aspects of the Human Factor, Seen through the Example of the 1848/49 Hungarian War of Indpendence It should not be forgotten that the soldiers of the 1848/49 War of Independence were not akár szóban, akár írásban, röviden és egyértelműen kell kiadni, hogy az félreértésekre ne.
 6. Vörös Boldizsár (1999): 1848-49 történelmi személyiségei - 1918-19-ben. In: Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Hudi József és Tóth G. Péter. Laczkó Dezső Múzeum - VEAB. Veszprém. 45-50. p
 7. ket! Működési elvek Jogi nyilatkozat Adatkezelési szabályzat. 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve c. alkotás fotói Szakoly településről. Az emlékmű eredeti helyén még szobrászati elemek nélkül

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére igazi ritkaságot ajánlunk Olvasóink figyelmébe. Az alább közreadott történetek Farkas Emőd: Az 1848-49-i szabadságharc anekdotakincse c. könyvéből valók, amely 91 évvel ezelőtt jelent meg először a Rózsa Kálmán és Neje Könyvkiadó és Könyvnyomda Rt. gondozásában Az 1848/49-es szabadságharc 25-ik évfordulójára állították Sepsiszentgyörgy főterén, az elhunyt hősök, honvédek emlékére. A középen emelkedő obeliszk fő oldalán a koronás magyar címer plakettje állt, lennebb pedig a harci szereket ábrázoló dombormű

Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49-ben (rövid vázlat) - Óravázlatok, érettségi információk, online forráso Az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadságharc . 1. A márciusi magyar forradalom: Bécsben 1848. március 13-án kitört a forradalom. A katonaság fegyveres ereje sem segített, a város véres küzdelmekben a forradalmárok kezére került. A körülzárt császári várban, a Burgban, engedni kellett Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban1 1848-49 a magyar történelem egyik legfontosabb fejezete. A magyar köztudat és a ma-gyar történeti irodalom két szóval jellemzi a másfél éves eseménysort: forradalomnak és sza-badságharcnak nevezi

1848-49-es forradalom és szabadságharc - Történelem

A szAbADságHArc kézi LŐFEgyvErEi 1848-1849 (Kossuth Kiadó, Budapest, 2012. 123 o.) A szabadságharc kézi lőfegyverei 1848-1849 munka címéből a kedves olvasó nyugodtan asszo-ciálhat egy homogén haditechnika munkára. Ha ebből indulunk ki, Csikány Tamás, Eötvös Péter é Mi ezzel a rövid történelmi visszatekintéssel Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetének főként a pesti helyszíneit ismerjük. A Pilvax kávéház, a Landerer nyomda és a Nemzeti Múzeum neve mindannyiunknak ismerős, az itt lezajlott eseményekről évről évre meg is emlékezünk

1848-49 - Miért tört ki a szabadságharc? Az összes lehetséges okot le kellene írni egy rövid esszét formájában. Valaki összefoglal.. Rövid összefoglalónkban az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 168. évfordulója alkalmából rendezett mai ünnepi megemlékezések időpontjait és helyszíneit adjuk közre: A pozsonyi Medikus-kertben 15.30 órakor kezdődik a koszorúzás. Petőfi Sándor szobránál Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország.

A magyar szabadságharc története 1848-49-ben zanza

Magyarországról határon innen és túl. Sok olyan helyszínnel, ami az útikönyvekből sem marad ki, de számos olyan információval, ami lehet, hogy igen.Mesélő városok, mesélő képek - helyenként onnan, ahol csak a madár jár.A sorozat szerkezete, tematikája mint egy modern, informatív útikalauzé. Infografikák közbeiktatásával úgy mutatunk be helyeket, programokat. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc levéltári emlékei a Pest Megyei Levéltárban. A Pest Megyei Levéltár birtokában lévő iratanyag, amely az 1848-1849. évi forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos, sajnos meglehetősen csekély mennyiségű. A szabadságharc megyei eseményeit megörökítő gyűjteményes fondok a. Honvédalbum - A Szabadságharc emlékalbuma 1848-1849 (1868, Szerkeszté Szokoly Viktor) (ritka hadtörténeti könyv) Elkelt! Küzdelem, bukás, megtorlás - Emlékiratok az 1848-1849-es szabadságharc végnapjairól I-II. - Magyar Századok Jellasics József 1801-1859 szlavóniai horvát születésű császári-királyi táborszernagy, horvát bán A Jellasics nevet Petőfitől kapta, aki sose tudta szláv nevét rendesen kiejteni. A horvátok nemzeti törekvéseit képviselte. Császári hadvezérként részt vett az 1848-49-es magyar szabadságharc leverésében Ahogy közeledik kitörésének 150. évfordulója, akarva-akaratlanul egyre többször tűnődöm azon, vajon miben rejlik a titka. Pontosabban, mi az oka annak, hogy a magyar történelem jelentős pillanatai közül éppen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke él oly mélyen az emberek szívében

Magyar Történet I-V. (1935-36' teljes, kifogástalan állapotú sorozat) Elkelt! Fel, fel, vitézek! A Rákóczi-szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc várai. Illés György: Fel, fel, vitézek! A Rákóczi-szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc várai leírás: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről szóló rövid történetek, veterán honvédek elmondása alapján. A dokumentum státusza a dokumentum státusza: O

Délvidéki szerb felkelés (1848) - Wikipédi

Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki A horvátok és az 1848—] 849. évi forradalom és szabadságharc — 5 1835-ben megjelent Gaj Lajos szerkesztésében Zágrábban a Novine horvatzke nevű horvát politikai lap, illetve annak irodalmi melléklete, a Danicza Horvatzka, Slavonzka y Dalmatinzka, melynek már az első évfolyamá- ban közölték Antun Mihanovie Horvatska domovina (A horvát haza) című ver- III. ÉLETRAJZI ADATOK. Az 1848/49-es szabadságharc folyamán, mint említettük, 1127 fő viselt összesen - az időközben kiléptetetteket is beszámítva - törzstiszti, illetve tábornoki rendfokozatot a szűkebben vett honvédseregben, valamint az azt kiegészítő nemzetőri, önkéntes-és gerillacsapatoknál. (A fenti létszám. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Nagyváradon Mint minden évben, még a központi ünnepség előtt, több nagyváradi helyszínen is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A hagyományok szerint az első helyszín Rulikowski Kázmér sírja volt, ahol Török Sándor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke.

1848 49 Szabadságharc Röviden - Playfinqu

A katalógus a 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit dolgozza fel a linkeken keresztül. Ezenkívül az akkori európai történelmi helyzetet, az aradi vértanúkat, a Batthyány kormányt, Petőfit, a fontosabb csatákat bemutató linkeket is talál az érdeklődő, egészen az 1867-es Kiegyezésig 1848-49-es szabadságharc címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák Az 1848-as forradalom és szabadságharc arcai a magyar filmben. from Nemzeti Filmintézet Filmarchívum Premium . 2 years ago. Hogyan él 1848 emlékezete a magyar filmben? Rövid összeállításunk az alábbi alkotásokat használta fel: Bereményi Géza - A Hídember, Bódy Gábor - Psyché, Kardos Ferenc - Petőfi '73, Kalmár László. Az 1848/49-es szabadságharc eseményei Veszprémben egy borbélymester emlékeiből 2021. március 14. 12:25 közélet történelem 1848 Március 15. forradalom és szabadságharc Francsics Károly. Bár véres harcok nem dúltak az 1848/49-es szabadságharcban Veszprémben, a polgárosodás hajnalán álló város így is nagy figyelemmel. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc az orosz levéltári források tükrében Download Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet) AZ 1848-1849. ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC — OROSZ LEVÉLTÁRI FORRÁSOK TÜKRÉBEN ВЕНГЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 1848-49 ГГ

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc :: Gelle Orsoly

 1. Célunk éppen ezért annak bemutatása, milyen dalok forogtak közszájon a szabadságharc idején, melyek keletkezhettek abban az időben, s melyek őrződtek meg 48-as népdalként napjainkig. Arra a kérdésre, hogy mit énekelt a nép 1848-49-ben, röviden a következőt válaszolhatjuk
 2. Az 1848-49. évi szabadságharc katonái Edelény környékér ıl 1998-ban, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére jelent meg az Edelényi Füzetek 18. köteteként, az edelényi Városi Rendezvények Háza és Könyvtár (ma Mővel ıdési Központ
 3. den bizonnyal hozzájárult hátországának demoralizálódásához, az amúgy is létbizonytalanságban élő lakosság kiábrándulásához. A világosi (nagyszőlősi) fegyverletétel ismeretlen festő közel egykorú képé
 4. iszterelnök és belügy
 5. A helyi önkormányzat, elfogadva az ajánlásokat már korábban lemondta a március 15-i ünnepségeket, illetve a teljes Tavaszi Fesztivált is. Vasárnap délelőtt csupán rövid koszorúzással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire

1848-49-es forradalom és szabadságharc - FK Tudá

 1. Az 1848-49-es magyarországi kolerajárvány epidemiológiai, statisztikai és demográfiai törvényszerűségeinek kutatásában igen fontosak az orvostörténeti adalékok. 1 Forrás: Mádai Lajos: Az 1848-49-es szabadságharc és a kolera. = Egészségtudomány, 1992. pp. 97-109. (A tanulmány
 2. iszterelnökre kiszabott halálos ítéletet
 3. Forradalom és szabadságharc 1848-49. Megvan nekem. Olvastam. Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg. Kapcsolódó könyvek A dzsidás kapitány Bárdos Lászl.
 4. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához közeledve egy helytörténeti vonatkozású rövid videót ajánlunk figyelmükbe, melyet a mosoni csata..
 5. OSZK Online Olvasói Katalógus rekord. Cím és szerzőségi közlés: 1848-1849: a forradalom és szabadságharc képes története / [... szerk.Hermann Róbert] Megjelenés: Debrecen : TKK, [2009] Terj./Fiz. jell.

Idén is virtuális módon emlékeznek meg Szombathelyen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere videón mondott rövid köszöntőt, melyben felhívta a figyelmet az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ mai online műsorára is 1848/49 az irodalomban és térségünkben. Dr.Téglás Tivadar előadása Baráti Körünk 2016.március16-i. összejövetelén. 1848/49 a magyar történelem egyik legnagyobb, ám történelmi léptékkel mérve rövid korszaka volt, mely azonban szervesen épült be az európai forradalmak történetébe Tíz kevésbé közismert történet az 1848/49-es szabadságharcból. A pákozdi csata évfordulója kapcsán szokásos hétvégi listánkkal visszakanyarodunk a szabadságharc eseményeihez. Most azonban nem a mindenki számára nyilvánvaló adatokkal és történetekkel, inkább tíz olyan témával foglalkozunk, amelyekről sokan talán.

Mi a fogalma röviden a nemzetiségi törvénynek? - 1848-49-es forradalom és szabadságharc

MARC View: 1848-49-iki szabadságharc rövid történet

Ebből a tanegységből megtudod, hogy miként zajlott le a márciusi forradalom 1848-ban Magyarországon, miért nevezzük törvényes forradalomnak, milyen eredményei voltak A kötetet először több mint 100 éve adták ki. A Zrínyi Kiadó gondozásában most megjelent reprint kiadás annak a zsidóságnak állít emléket, amely a szabadságharcban a magyar ügy mellé állt. A mű először 1898-ban, a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján jelent meg. A reprint kiadás a Magyar Honvédség megalapításának 170. évfordulója alkalmából. Az 1848-49-es szabadságharc csatái. Arad ostroma Bábolnai ütközet Branyiszkói ütközet Buda ostroma (1849) Debreceni csata (1849) Déva vára Eszék ostroma (1849) Gálfalvi ütközet Gyulafehérvár ostroma Iglói rajtaütés Isaszegi csata * Kápolnai csata Kassai ütközet Komáromi csaták Komárom ostroma (1848-1849) Lipótvár. Ahhoz, hogy a magyar katholikus egyház vezetőinek az 1848— 49-68 szabadságharc idején tanúsított magatartását megértsük, ok­ vetlen szükséges, hogy, hacsak röviden is, de pillantást vessünk a katholikus klérusnak a magyar államban és társadalomban elfoglalt helyére és szerepére 1848. előtt Március idusához közeledve az ország szinte minden pontján megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. Somogy megyében az ünnephez kapcsolódóan rendhagyó történelemórát szervezett iskolák számára az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) kaposvári 4

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Oktató Lapo

 1. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő , Knézich Károly, Lahner György.
 2. Égi pallos a döghalál képében - Kolerajárvány és szabadságharc 1848-49-ben címmel megjelent A hétköznapi élet története blogon a járványok történetével foglalkozó cikksorozat 2. része. Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem docense egy elfelejtett, pedig jelentős emberveszteséggel járó kolerajárvány történetét ismerteti
 3. 66 db szabadsagharc 1848 49 - Új és használt termékek széles választéka - Vásárolj egyszerűen és biztonságosan, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom legfiatalabb tábornoka, az erdélyi hadszínterek hőse, Czetz tábornok Argentínában telepedett le. Ott Juan Fernando Czetzként vált az argentin hadsereg megszervezőjévé és az első Nemzeti Katonai Akadémia megalapítójává, igazgatójává - az akadémia épülete előtt szobrot. Országszerte megemlékezéseket tartanak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc napján. Október 6.-án Aradon kivégzett vezetőkre, és az első felelős magya Hollywood magyar megalapítója: Zukor Adolf. Tavaly volt 180 éve, hogy megszületett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legismertebb diáktüzére, Koroknay Dániel. '48/49 gyerekhőseinek élettörténeteit ma méltatlanul kevesen ismerik, pedig e bátor tizenévesek hatalmas szolgálatot tettek a szabadságharc ügyének

Staff View: 1848-49-iki szabadságharc rövid történet

mely legendás szereplője volt az 1848-49-es szabadságharc szinte minden ütközetének, csatájának. Szeretném röviden bemutatni a löveg fő részeit, a töltés módjait, eszközeit, a használt lőszertípusokat, az üteg harcászatát és természetesen a tüzéreket, akikne Bemutatás. A katalógus a 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit dolgozza fel a linkeken keresztül. Ezenkívül az akkori európai történelmi helyzetet, az aradi vértanúkat, a Batthyány kormányt, Petőfit, a fontosabb csatákat bemutató linkeket is talál az érdeklődő, egészen az 1867-es Kiegyezésig

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc történelmünk

Video: Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei - YouTub

1848-49-es forradalom és szabadságharc Kihirdették a hagyományos '48-as rajzpályázat eredményeit Csordultig megtelt a Cifrapalota Pávás terme március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére kilencedik alkalommal meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésén Vértanúit gyászolja az ország: ma 171 éve. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc váci emlékhelyei - rendhagyó történelem óra múzeumi séta keretében. majd rövid történeti ismertető - A szabadságharc ünneplésének története A sétára, melynek várható időtartama 1,5 óra, általános- és középiskolai osztályokat várunk.. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Ugyanakkor a nemzetiségekkel való konfliktusok már előrevetítették a történelmi Magyarország fölbomlásának. Az 1848-49-es szabadságharc huszárai díszben Egyesület: Lovasok száma: Képviselt korszak: Bíró neve: Bírálati szempont/ Küllemi elem Egységesség Korhűség Állapot Tisztaság, ápoltság, karbantartottsá

Kopjafa az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc

1848-49-es forradalom és sza­ badságharc 150. évfordulójával kapcsolatos országos események­ hez is. A Magyar Középponti Vasút (/. ábra), mint a szabadságharc vasútja olyan történelmi emléket hagyott ránk, amelynek méltó megünneplése kötelességünk és feladatunk. A Magyar Középpon­ ti Vasút ugyanis a reformkor jel Az 1848-as forradalom napjai Erdélyben, két szemtanú elbeszélése alapján - Tankönyveinkből szinte már kívülről tudjuk, hogy mi történt 1848. március 15-én Pesten. Kevésbé ismert, milyen hatása volt az eseményeknek Erdélyben AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A FORRADALOM KEZDETE 1847-1848: az utolsó rendi országgyűlés Pozsonyban Forradalmak Európában (a népek tavasza). A bécsi forradalom Felirat a rendi gyűléstől Bécsbe: a követelések összegzése 1848. március 15. Pest-Budá Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utáni bécsi sajtópolitika egyik kulcsembere Eduard Lackenbacher tevékenysége az 1850-es évek elején, különös tekintettel ahol rövid időn belül osztály-, majd miniszteri tanácsos lett. 5. 2.1. Lackenbacher tevékenysége a frankfurti kiküldetésig Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc bukását a győztesek megtorlása követte. A vezető személyiségek sorsa kivégzés, hosszú börtönbüntetés vagy száműzetés lett, a közkatonákat besorozták az osztrák hadseregbe, és a birodalom távoli vidékeire vitték őket. A személyes megtorlásokon túl a közigazgatás birodalmi irányítás alá vonása, minden 1848-ban.

Az 1848-as szabadságharc szónokairól szóló szöveg nehézsége megfelelő, de van három olyan kérdés, amelynek megválaszolásához nem elég a szöveg értelmezése, némi nyelvtani tudás is kell hozzá. Itt az első szaktanári vélemény a középszintű magyarérettségi szövegértési részéről A szabadságharc leverése után 1850-ben Clam-Gallas tábornokot a Bécsben állomásozó I. (cseh) hadtest parancsnokává nevezték ki. Alekszandr Nyikolajevics von Lüders (1790 - 1874) Orosz gyalogsági tábornok, az 1848-49-es szabadságharcban a cári intervenciós csapatok egyik hadseregparancsnoka

Az 1848/49-es Szabadságharc menekültjei Törökországban - 4. rész. Posted on 2016. október 18. kedd 2016. október 14. péntek Author CyberMacs. A legtöbb magyar 10, illetve 18 évig élt Törökországban. Attól függően, hogy az Olasz függetlenségi háborúba mentek tovább, vagy a Kiegyezés után tértek haza SZABADSÁGHARC 1848-1849. BAGU : Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján (tartalom Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/49 évi szabadságharc különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról Históriaantik Könyvesház, 2012 Csutak Kálmán honvédtiszt az aradi várban töltött rabsága idején vetette papírra a szabadságharc alatt Erdélyben megélt katonai események.. Az 1848/49-es szabadságharc fõszereplõi, a katonák a XIX. század emberére jellemzõen vallásosak voltak. A katolikus és protestáns katonai papok és tábori rabbik annak ellenére, hogy általában a háttérben mûködtek, rendkívül fontos szerepet töltöttek be az alakulatoknál. A tábori lelkészek erõsítették a harcosok.

15 vers március 15-ére, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára. • 2021. márc. 15. 2021. márc. 15. Összegyűjtöttük nektek a legszebb márciusi 15-i verseket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Közéjük több videót is ékeltünk, ha inkább hallgatnád a költeményket

Török Ignác – KöztérképGál Sándor – KöztérképKossuth lajos születése, udvardi és kossuthfalvi kossuthTáncsics börtöne - Paparázó - az apablog